ZnanyPrawnik.pl

Tag 'znany prawnik'

Pojęcie prawa międzynarodowego

Określenie to zostało wprowadzone w doktrynie przez prawnika McNell’a. Później proponowano zastąpić to określenie innymi terminami np. „słabe prawo” (weak law) czy „prawo niedoskonałe” (lex imperfectae) – normy niewiążące. Chodziło tu o problem aktów, które są przyjmowane w społeczności międzynarodowej i które często mają istotny wpływ na regulowanie stosunków pomiędzy państwami ale pozbawione są właściwie [...]

Dodaj komentarz